Vad säger lagen om sålda fakturor

Men är det lagligt att sälja fakturor?
Det är i Sverige helt lagligt att sälja fakturor men det kan alltid uppstå problem om du har ett avtal som säger att du inte får sälja vidare din fordran till ett annat företag. Men det är ytterst få företag som faktiskt har den typen av avtal och oftast så har man som företagare bara ett avtal om att företag 1 köper något av företag 2 som ska betalas inom en viss tidsperiod.

Men om man är osäker på om man har ett sådant avtal så ska man alltid kontrollera alla eventuella avtal man skrivit med sig kund. På det sättet kan man utan några problem få en grundförståelse för om man faktiskt får sälja fakturor eller inte.

Men om man ser till den svenska lagstiftningen så är det inte förbjudet att sälja fakturor och det finns vid skrivande stund väldigt få lagar och regler som reglerar detta så man behöver inte vara orolig för att sälja fakturor men man ska alltid sälja sina fakturor till ett seriöst företag som man gärna har en viss kännedom om så att dina kunder faktiskt fortsätter att beställa saker av dig.

För även om det är lagligt att sälja fakturor i Sverige så vill man kanske inte sälja dem till ett företag som inte driver in skulder på ett helt lagligt sätt då det kommer påverka din relation med dina kunder som måste hantera att en person från ett suspekt bolag försöker att driva in pengar på en skuld som de troligtvis hade betalat utan påtryckningar.

Så var noggrann med att enbart arbeta med företag som följer etiska riktlinjer och som driver sin verksamhet på ett etiskt och lagligt sätt och det finns så pass många sådana företag att man inte behöver använda sig av suspekta sådana.